Episod 20 – samtal om modersmål och lärande

Dela Grannskapspodden
2022-02-28-grannskapspodden-episod-20

I det här podcastprogrammet, som spelades in i Sollentuna (modersmålsenheten, CIFS-lokaler 28 mars 2022), samtalar programledaren Harald Karlsen med f.v. Cynthia Maytan, Araceli Calle Fernandes, John Steinberg och DJ Maytan. Samtalet utgår från bland annat fyra frågor:

  • Hur kan man öka elevernas motivation och deltagandet i språk/modersmålsundervisningen?
  • Hur kan man öka samarbetet mellan lärare som har samma språk, så att elever som studerar på andra skolor eller bor i andra kommuner kan använda modersmålet som utgångspunkt för att lära känna varandra och samarbeta i gemensamma meningsfulla projekt?
  • Hur kan man öka samarbetet mellan modersmålslärare som har olika språk, så att flerspråkiga elever har en bättre förståelse av andra språk och kulturer?

Vi ser att dialogen mellan olika kulturer är berikande och värdefull. Speciellt gäller det att se det goda i varandra och prisa varandra. Som lärare gäller det även att fundera på begreppet ”rättvisa” – att dela med sig i samtalet med eleverna (rättvist åt båda håll). Därmed får vi en helt ny perspektiv som tar fram varandras goda egenskaper. På det sätt blir modersmålslärarna viktiga för kommande grannskapssatsningar för ett rättvist samhälle genom en bra dialog där man lär av varandra. Att lära sig från varandra påverkar alla grannskapssatsningar.

Grannskapspodden med Harald Karlsen
Modersmålsfestival
Grannskapspodden sponsras av Lions Club Distrikt 101
Grannskapspodden använder bilder från pixabay.com
Ring oss