Episod 12 – Agenda 2030 Globala Mål 11 i våra grannskap

Dela Grannskapspodden

Dagens tema handlar om Agenda 2030 – speciellt Globala målen och då Globala Mål nummer 11 som handlar om hållbara städer och samhällen.

Även om fokus är på grannskapet och Globala Mål nummer 11, är alla de sjutton Globala Målen viktiga i grannskapsarbetet. För Globala Mål nummer 11, så finns det 20-25 delmål som handlar om att utveckla städer, samhällen, byar, orter och grannskap.

Agenda 2030, delmål nummer 11 handlar dessutom om inkluderande och hållbar urbaniserig – alltså folkförflyttning från landsbygden. Ökad befolkning i städer och förorter sätter press på våra grannskap – om det så är i städer, förorter eller på landsbygden förstås.

Vad jag förstår så är arbetet med Agenda 2030 inte för en liten grupp experter som ska arbeta sig igenom alla frågor, rapporter, som forskar på detta och som serverar lösningar för befolkningen i grannskapet. Tvärt emot, så är det grannskapets befolkning, barn, ungdomar och vuxna som ska engagera sig i arbetet med Agenda 2030 – det vill säga alla Globlala Målen.

Lyssna på Grannskapspodden för att få en större förståelse och en ny perspektiv på grannskapssatsningar för trivsel i mångfald kopplad till Agenda 2030. 

Grannskapspodden med Harald Karlsen
Modersmålsfestival
Grannskapspodden sponsras av Lions Club Distrikt 101
Grannskapspodden använder bilder från pixabay.com
Ring oss