Frågor och svar om modersmålsfestival

Dela Grannskapspodden

Tillsammans med modersmålselever, föräldrar och lärare i Sigtuna och Sollentuna tar George Graham Foundation nu fram ett nytt koncept för att förstå grannskapsprocesser för trivsel i mångfald. Genom att våra satsningar blir det ett stöd till Skolverkets läroplan för modersmålsundervisning. Bland annat i digitalisering. Men, vi skapas inte enbart en dialog som kopplar språk, kultur och inlärning till grannskapsprocesserna. Vi ger även styrka åt lärarnas digitalkunskaper.

Modersmålsfestival 2022 – en del av Internationella modersmålsdagen

Modersmålsfestival logga

Modersmålsfestival blir en del av Modersmålsdagen 21 februari 2022. Genom att eleverna kommer att arbeta med skolans läroplan i modersmål med podcast, kommer vi att skapa många små och fina program. Det blir program med text, bilder och video som ska framföras på Modersmålsfestival.

Vi hoppas så många som möjligt av modersmålseleverna, tillsammans med deras föräldrar och lärare kommer att medverka på vår digitala Modersmålsfestival. Tillsammans kommer vi att ha riktigt roligt. Det blir en resa som startar efter skolstart i augusti, och pågår under hela HT 21, samt fortsätter under VT 22.

Här svarar vi på frågor om Modersmålsdagen:

Varför ska jag som elev delta?

För det första ska ni delta med dina klasskompisar på Modersmålsfestival 2022 för att ni får jobba med podcast, med att utveckla språket och ni kommer att skapa ett program som ni själva tar fram. För det andra – kan ni koppla språk och kultur till ert grannskap, där ni bor? Vad vill ni göra för att skapa en bättre värld, där olika kulturer kan samarbeta, och skapa bra möjligheter? Ni kommer att få tillgång till podcastutrustning, där ni kan spela in era samtal, videofilma, ta bilder och göra digitala texter och medverka på Modersmålsfestival.

Behöver jag som elev tillstånd för att medverka?

Ja, du behöver kontakta dina föräldrar för att få tillstånd att filma och fotas. Be dina foräldrar skriva till info@ggfsweden.org, där de bekräftar din medverkan.

Hur mycket tid får vi elever i programmet?

Ni kommer att träna och skapa ett eller flera bra podcastprogram med innehåll som ni väljer. Med andra ord: programmen ni tar fram kommer att sändas på grannskapspodden under hela höst- och vårterminen. Ni som vill delta kommer att presentera ert program för oss. Vi väljer vilka som kommer att medverka. De flesta programmen på Modersmålsfestival bli ca. 10 minuter. Allt spelas in via er podcast eller videokamera.

Får vi elever uppträda på scenen?

Festivalen blir digital, men ni kommer att kunna göra ert klassrum till en ”scen” där ni tar fram er musik, er podcast. Ni gör kreativa kulisser, utforskar språk, kultur, och ljudbilder m.m. Har vi tur och om tekniken fungerar, så kommer vi att göra det möjligt med direktsändning.


Varför ska jag som lärare delta på Modersmålsfestival?

Som lärare blir du en viktig länk för att skapa engagemang och entusiasm. Genom att ni kommer att arbeta med digitalisering, blir videopodcast en trevlig och rolig grej för eleverna att göra. I tillägg till det kommer ni att få flera tillfällen under hösten att träna. Genom att ni integrera lärdomar i modersmål, kultur och grannskapssatsningar skapas bra förutsättningar att göra ett program till Modersmålsfestival.

Vad har grannskapssatsningar med Modersmålsundervisning att göra?

George Graham Foundation är i framkanten på lärandets arena kring att utforska grannskapsprocesser för trivsel i mångfald. Genom modersmålslärarens och elevernas insatser där språk, till exempel med musik, internationell mat, konst och kultur breddas vill det även innefatta elevernas grannskap. Samtidigt blir detta blir det dessutom en naturlig förankring. Det visar att grannskapet får styrka och energi från olika kulturmöten. Med andra ord: grannskapet mår bra av att olika kulturer integreras.

Får jag som lärare någon ersättning för mitt medverkande på Modersmålsfestival?

Allt arbete med podcastsatsningen ingår i Skolverkets läroplan för modersmål gällande digitalisering. Din modersmålsenhet kan avsätta extra medel för detta. George Graham Foundation söker om projektmedel från stiftelser och fonder. Även om vi ställer själva upp ideellt, så kommer några av våra projektledare får arvode i och med att de lägger mycket tid till själva satsningen. Till dig som är modersmålslärare som känner att du behöver ekonomiskt stöd, kan du kontakta info@ggfsweden.org. Det är inget vi kan lova, men vi undersöker möjligheten för att skapa incitament för att så många som möjligt ska känna att Modersmålsfestival ska bli så bra som möjligt.

Vilken utrustning får vi tillgång till?

George Graham Foundation har införskaffat podcastutrustning med ljudkort Zoom Podtrak P4, och fyra mikrofoner (Zoom ZDM-1 Podcast Mic Pack) med headset, inkl. stativ, minneskort, kamera och kamerastativ med belysning. Dessa kommer att bli tillgängliga under HT 21 / VT 22 genom att ni bokar en tid för inspelning av ert podcastprogram. Emellertid kommer ni att förbereda ett podcastprogram kan ta några lektioner, innan själva inspelningen.

Hur mycket förväntas vi lärare prestera?

Framför allt kommer ni lärare att följa Skolverkets läroplan i modersmål med digitala verktyg. Utöver det kommer ni få material från George Graham Foundation där en eller flera grupper á 4 elever gör ett podcastprogram. Det kan vara att det räcker för din grupp. Till exempel kan andra lärare och elever våga sig att göra mer, så där kan det bli möjligheter att vara kreativ och skapa flera podcastprogram, göra videofilm där ni intervjuar kulturpersoner i grannskapet m.m.


Varför ska jag som förälder hjälpa till med Modersmålsfestival?

Vi ser att alla kan medverka till att utforska grannskapsprocesser för trivsel i mångfald. Speciellt modersmålseleverna har en viktig roll. Och du som förälder spelar även en stor roll, då du kan vara med att lyfta fram ditt eller dina barns talanger eller förmågor. Genom att delta i podcastsatsningen, med video och med ungdomarnas engagemang, skapar vi en bättre värld. Framför allt, som förälder är det därför bra att du hjälper till med att ta fram rekvisita och bidrar med konstnärliga insatser.

Vad annat kan jg göra som förälder?

Det ger för exempel stöd åt eleverna och medverkar bakom kulisserna. Inte nog med det, genom att ge eleverna möjligheten att dela i Modersmålsfestival skapar du glädje och välmående. Du kommer att se att ditt/dina barn växer som person. Deras arbete kommer att skapa en positiv effekt på det övriga skolarbetet. Vi ser fram emot att samarbeta med alla föräldrarna till elever med modersmålsundervisning i Sigtuna och Sollentuna.

Modersmålsfestival
Grannskapspodden sponsras av Lions Club Distrikt 101
Grannskapspodden använder bilder från pixabay.com
Ring oss