Grannskapsutveckling skapar möjligheter

Dela Grannskapspodden

Grannskapsutveckling hörs komplicerad ut, men det behöver inte vara det. Här kommer vi att beskriva kort vad George Graham Foundation, politiskt och religiöst obunden ideell kulturförening med säte i Sigtuna och filialförening i Sollentuna ser som en viktig förutsättning för grannskapsarbetet.

Grannskapsutveckling för framtiden

När det gäller grannskap så är en viktig ingrediens människan. Det är vi som bor i våra grannskap som definierar grannskapet, och som skapar möjligheter. Därför börjar våra grannskapssatsningar med individen. Vi frågar oss, vem är vi, vad vill vi och vad kan vi göra tillsammans? Dessa frågor är grundläggande. När vi ser individen, och befolkningen, barn, ungdomar och vuxna blir sedda, kommer mycket att hända.

Vi är helt i början av detta arbete i grannskap i Sigtuna och Sollentuna. Vi är i lärandets framkant och tillsamman med befolkningen. Tillsammans med civilsamhällets aktörer (föreningar, organisationer, klubbar, lag, studieförbund, trossamfunden), med eldsjälar, barn, ungdomar och vuxna, tillsammans med kommunala och statliga institutioner och skolorna, företagen, entreprenörer, biblioteken och andra grannskapsintressenter vill vi göra en skillnad.

Sedan etableringen av George Graham Foundation i Sigtuna 2017 har vi varit engagerad i Mångfaldsfestival. Så långt har engagerad omkring 3 000 medarbetare (barn, ungdomar och vuxna). De var involverade i förarbetet med festivalen, deltog på själva festivaldagen och som medverkade i uppföljningsarbetet m.m. Tillsammans med lokala talanger från olika föreningar, modersmålselever och deras lärare och föräldrar har vi skapat forum för glädje och eftertanke.

Mångfaldsfestival för glädje och välbefinnande

För en långsiktig grannskapsutveckling, där alla ser sig som medarbetare och deltagare, blir därför Mångfaldsfestival i grannskapet en årlig aktivitet. En aktivitet som berikar och entusiasmerar. Det blir en plats för musik och glädje – för trivsel i mångfald. Mångfalsfestival blir därför viktigt för grannskapet – och har sin naturliga plats i våra grannskapsutvecklings-projekt. Här kommer lokalbefolkningen att medverka med sina talanger och förmågor tillsammans med lokala artister, grupper, m.m. Vi får hjälp av vår professionella orkester Graham Foundation Orchestra. Tillsammans med artister, musiker och föreläsare, författare och andra inspiratörer skapar vi den perfekta mötesplatsen. Här kommer vi att utforska grannskapsprocesser med glädje och välbefinnande.

I grannskapsarbetet ingår även vår podcastsatsning. Genom att engagera ungdomar i arbetet med att utforska grannskapet, och bil en drivande kraft i grannskapsdialogen bidrar vi till att mobilisera nya idéer, tankar och frågor som är av intresse för alla som bor i grannskapet. Ungdomarna, speciellt juniorungdomarna (11-14-åringarna) spelar därför en viktig roll i våra grannskapssatsningar. De blir i framkanten tillsammans med oss för att få ökad kunskap om grannskapet på djupet.

Grannskapsutveckling med skolor ger resultat

I grannskapen finns en eller flera skolor, och dessa kunskapsnav och centrum för lärande kommer at spela en avgörande roll i arbetet på orten. Genom att skolorna integreras i grannskapsaktiviteterna engageras även elever, föräldrar och lärare. De ses som viktiga samarbetspartners. Därmed förstärks inlärning, och kunskap inom en mängd områden, avgörande för grannskapens utveckling de kommande åren. George Graham Foundation vill därför samarbeta med skolor och gymnasier och ser skolorna som ett viktigt stöd i grannskapsarbetet.

Grannskapsutveckling, med utgångspunkt i individen och de viktiga frågorna: vem är du, vad kan du, vad vill du, och vad kan vi göra tillsammans, blir därför avgörande för kommande grannskapsutvecklingsprojekt.

Ungdomarnas podcastsatsningar skapar nya möjligheter

Vi tror att vår podcastsatsning som vi påbörjar nu under sommaren 2020 i Sollentuna och Sigtuna blir en startpunkt, och att vi kan dokumentera dessa satsningar. Vi hoppas arbetet kan sprida sig till andra grannskap, och att vi tillsammans kan lära av varandra på kunskapens område om grannskapens möjligheter och potential.

Ta del av mer om grannskap på grannskap.nu och ggfsweden.org.

Modersmålsfestival
Grannskapspodden sponsras av Lions Club Distrikt 101
Grannskapspodden använder bilder från pixabay.com
Ring oss